Webshop

 loss taak 70010 

       Losse taken

_________________________________

zorg verleners

Zorgverleners

ariQ heeft een netwerk van professionele zorgverleners die via ariQ ingezet kunnen worden voor het ondersteunen van de leerlingen. Wij hebben deze zorgverleners o.a. geselecteerd op de volgende criteria:

  • Het kind staat centraal, niet de zorgverlener of zijn verdienmodel.
  • Systemische visie: binnen de benadering toepassen van de driehoek kind-ouder-school.
  • Samenwerken en elkaar iets gunnen staat hoog in het vaandel.
  • Goede kwaliteit tegen een eerlijke prijs.

Het voordeel van scholen om zorgverleners vanuit ariQ in te zetten is, dat scholen:

  • 1 partij hebben om afspraken mee te maken, namelijk ariQ.
  • Dat ariQ de coördinatie voor scholen organiseert t.b.v. het inzetten van zorgverleners.
  • Professionele zorgverleners worden geselecteerd door ariQ.
  • ariQ draagt zorg voor de toetsing van de kwaliteit en blijft hierover met zorgverleners in overleg.
  • Er is eenvoud aan prijzen, namelijk 1 prijs.

Zorgverleners zullen mogelijk (voor een gedeelte) door ouders betaald dienen te worden. ariQ kan de coördinatie met ouders voor scholen op zich nemen en ouders daar waar mogelijk ook wijzen op eventuele financiële compensaties vanuit (zorg) instanties dan wel gemeenten.