Webshop

 loss taak 70010 

       Losse taken

_________________________________

losse taken

Losse taken

Als een leerling tijd vrij speelt omdat hij de reguliere stof al beheerst, kan hij aan de slag met andere taken. Hiervoor hebben we losse taken. De leerling kan op de website zelf uitzoeken welke taak hij zou willen maken. De leerkracht bestelt deze taak en de leerling kan direct aan de slag.

 • Een losse taak is een lange opdracht waar een leerling een aantal dagen mee bezig zal zijn.
 • Binnen de losse taken worden leerlingen vooral uitgedaagd procesmatig te werken.
 • De leerling kan zelfstandig aan de slag. Wel worden er binnen de taken bewust momenten ingebouwd waarbij de leerling in overleg moet met de leerkracht. Bijvoorbeeld om feedback te vragen of om te bespreken of een leerling iets zou kunnen presenteren in de klas.
 • We hebben losse taken ontwikkeld op 8 onderwijsgebieden. Het onderwijsgebied staat op de taak vermeld.
 • Op elke losse taak staat aangegeven voor welke groep deze bestemd is, de zwaarte en welke kerndoelen erin verweven zitten. Tevens beschrijven we op de voorkant wat de rol van de leerkracht is en welke materialen nodig zijn om de taak te kunnen maken.
 • Elke losse taak wordt afgesloten met de vraag wat de leerling er zelf van vond.

Alle taken zijn door ons team zelf ontwikkeld.

Waarom zijn losse taken zo prettig & wat maakt deze uniek

 • In de opdrachten staat het leerproces voorop, niet de prestatie.
 • Opdrachten hebben een duidelijke kop en staart.
 • Grote keuze uit diverse, uitdagende opdrachten.
 • Een combinatie van digitale, fysieke en sociale opdrachten.
 • De opdrachten hebben een combinatie van diverse onderwijsdoelen (bijv. leren, samenwerken en presenteren in 1 opdracht)
 • De losse taken hebben allemaal een herkenbare opzet.