Webshop

 loss taak 70010 

       Losse taken

_________________________________

missie visie ariQ


Missie

ariQ heeft een uitdagende missie ontwikkeld:

  • Wij hebben een onderwijsprogramma ontwikkeld voor alle kinderen op alle basisscholen in Nederland.
  • Dit programma blinkt juist uit in eenvoud omdat het niet moeilijk hoeft als het makkelijk kan!
  • Met dit onderwijsprogramma wordt onderwijs op maat gecreëerd, zowel op cognitief als op sociaal gebied. Kinderen worden gestimuleerd door ze te belonen op wat ze wel kunnen en om zelf verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leerproces.

Visie

Wat willen wij met dit onderwijsprogramma bereiken:

  • Wij willen allereerst leerkrachten ontzorgen zodat ze tijd terug krijgen. Hierdoor krijgen leerkrachten meer ruimte om kinderen te ondersteunen die dit nodig hebben.
  • Wij hebben een programma ontwikkeld dat voor alle kinderen van toepassing is omdat wij als visie hebben, dat elk kind ergens excellent in is.
  • Wij willen een mix creëren van digitale, fysieke en sociale activiteiten.