Webshop

 loss taak 70010 

       Losse taken

_________________________________

hoewerkt ariQ


Hoe werkt ariQ

De kracht van het ariQ-programma is de eenvoud:

  • Kinderen gaan zelf aangeven wat ze kunnen en niet kunnen.
  • Iets dat een kind kan, hoeft hij niet meer te herhalen.
  • In de tijd die dan vrij komt kan het kind andere taken doen.
  • Kinderen kunnen dan bijvoorbeeld werken aan de door ons ontwikkelde klappertaken of losse taken uitzoeken die op onze website staan.

Als een kind ruimte krijgt voor andere taken buiten het reguliere programma, kunt u als docent diverse opties kiezen:

ariQ - Schema tijd over website                       

Indien je als docent kiest voor de losse opdrachten en of klappertaken van ariQ, is het belangrijk dat je met de leerling kort bespreekt hoe de leerling zijn tijd gaat invullen:

  • Je kunt als docent bijvoorbeeld afspreken dat een leerling zelf zijn eigen opdracht mag kiezen, ongeacht welke les er op dat moment gegeven wordt. Zodoende kan het zijn dat deze leerling ervoor kiest om tijdens de instructieles rekenen (waar hij vrij voor gesteld is) te werken aan een creatieve opdracht.
  • Ook kun je ervoor kiezen om de leerling eerst te vragen een specifieke opdracht op onze site te zoeken, voordat de leerling zelf zijn eigen opdracht kan kiezen. Dit is bijvoorbeeld aan te bevelen als je vindt, dat de leerling nog extra ontwikkeling nodig heeft in een vakgebied waarin hij mogelijk nog niet zo sterk is.
  • Daarnaast kun je de leerling volledig opdracht gericht sturen. Dit kan naast het vorige punt o.a. ook noodzakelijk zijn als een leerling bijvoorbeeld nog niet voldoende in staat is om zelfstandig te werken.

Los van welke keuze er gemaakt wordt vinden wij het belangrijk, dat je als docent de leerling betrekt in deze keuze en streeft naar een goede afstemming tussen jou en de leerling. Zodoende wordt de leerling gestimuleerd om zijn eigen ontwikkeling in handen te nemen.