Webshop

 loss taak 70010 

       Losse taken

_________________________________

grondlegger

Arie van Kessel is grondlegger van ariQ. Arie is als docent en later als directeur jarenlang werkzaam geweest binnen het onderwijs. Rond 2001 kwam Arie erachter dat hij hoogbegaafd was. Deze constatering gaf Arie allereerst nieuwe inzichten over zijn eigen leven en de problemen die hij hierin had ondervonden. Het werd een persoonlijke (her)ontdekkingstocht.

Arie besloot onder andere om zich aan te sluiten bij HINT Limburg, een vereniging die opkomt voor de belangen van hoogbegaafde kinderen en hun ouders binnen het basisonderwijs. Bij HINT trad hij toe in het zorgteam en later werd hij voorzitter van deze vereniging.

Gedurende deze periode begon Arie aan zijn missie om een programma te ontwikkelen voor alle kinderen in het basisonderwijs. Hij had namelijk te veel kinderen vast zien lopen in het 'reguliere systeem' waarbij kinderen niet meer werden aangesproken op hun ontwikkelingsniveau, zich gingen aanpassen en/of onderpresteren, baldadig gedrag gingen vertonen of zelfs helemaal afhaakten.

Hij bedacht een revolutionair idee dat juist uniek is door zijn eenvoud. Hij zette het kind centraal door de ontwikkeling van het kind als startpunt te nemen en het kind zelf te laten aangeven wat hij wel en niet kan. En zodra het kind iets kan, hoeft hij het niet meer te herhalen waardoor hij andere taken kan doen wat aansluit op zijn ontwikkelingsniveau.

arie

Arie had als droom om met zijn gedachtegoed alle kinderen binnen het basisonderwijs te bereiken waarbij het kind echt centraal komt te staan. Juist op het moment dat hij concrete stappen begon te nemen om binnen een school zijn programma uit te rollen, kreeg Arie in oktober 2012 te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Deze vreselijke boodschap stimuleerde hem echter nog meer om zijn droom te verwezenlijken in de tijd die hem nog restte. Met behulp van mensen om hem heen is vervolgens zijn droom verder geconcretiseerd wat geleid heeft tot een ruwe schets van wat nu ariQ is.

Voor zijn overlijden op 20 juli 2013 hebben wij Arie deze ruwe schets kunnen presenteren. Zijn reactie op dat moment was onvergetelijk. Hij was compleet verbaasd over de grootsheid van wat zijn droom kan worden en vervuld van trots dat hij hiervan de grondlegger mocht zijn.


Beste Arie, je droom gaat door.

Team ariQ.